Til søs med Spar Shipping

Sikkerhed ombord

Spar Shippings skibe, udrustning og besætning er godkendt af søfartsstyrrelsen en gang om året og opfylder naturligvis gældende krav og regler.

 

Desuden har vi investeret i hjertestartere til alle vores skibe, som dog ikke er et krav fra myndighederne. 
 

Ved en hændelse ombord skal besætningens anvisninger følges. Kontakt gerne besætningen med spørgsmål etc.

Skibets redningsveste må kun bruges i nødsituation. Såfremt man ønsker en redningsvest til sit barn under sejlads, skal man selv medbringe en vest.

Vi anbefaler altid at man gør sig bekendt med sikkerhedsprocedurer ombord. Bemærk al sikkerhedsmæssig skiltning ombord, ligesom flugtveje og placering af redningsveste på skibet.

 

Rygning ombord er ikke tilladt indendørs. Det er kun tilladt udendørs på dæk. Affald, herunder cigaretskod må ikke kastets overbord, brug de hertil indrettede affalds/askebægere på dækket.

 

Se vejrudsigt her: Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) Alternativt forsvarets vejrudsigt (vælg Øresund ude i venstre side).